Reserves
Les seves dades
Data d'entrada   Data de sortida
nº persones *    
nom i cognoms    
e-mail   telèfon  
comentaris**  
   
* 1 apartament cada 5 persones
** explíquins si vindran amb nens o persones grans per així fer la estància més agradable.